Oferta

Zakres oferowanych usług:

 • Zastępstwo inwestycyjne

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego
  (nadzór budowlany, nadzór inwestorski)

 • Organizacja inwestycji wg procedur FIDIC

 • Kierownik budowy - zarządzanie całym procesem budowy

Korzyści dla Inwestora:

 • Rzetelne reprezentowanie interesów Inwestora

 • Szczególna dbałość o koszty realizacji inwestycji

 • Zapewnianie wysokiej jakości wykonywanych robót

 • Realizacja budowy zgodnie z przyjętym projektem i przepisami prawa budowlanego

 • Załatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z procesem budowlanym


Dotychczasowi klienci firmy to m.in.:


Poniżej wybrane opinie klientów o firmie:

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.:

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. jako Inwestor potwierdza, że mgr inż. Jan Wilczak wykazał się wysoką wiedzą fachową i dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Budowa była prowadzona zgodnie z harmonogramem w systemie generalnego wykonawstwa, wymagającego skoordynowania wykonawców, w tym firm zagranicznych zatrudniających robotników cudzoziemskich..."


Starostwo Powiatowe w Płońsku:

Powiat Płoński rekomenduje Pana Jana J. Wilczaka jako odpowiedzialnego i solidnego wykonawcę, realizującego zlecone obowiązki na najwyższym poziomie jakościowym i organizacyjnym. Powierzone obowiązki wykonywane były zgodnie z warunkami umowy, w wymaganym terminie, prawidłowo pod względem fachowym oraz z należytą starannością."


Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów:

Biuro Inżynierskie Jan J. Wilczak wykazało się dużym doświadczeniem i wiedzą inżynierską oraz zaangażowaniem dzięki czemu prace przebiegły zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Należy podkreślić także właściwe reprezentowanie interesów inwestora, dzięki czemu budżet zadania nie został przekroczony..."


Więcej informacji dotyczących realizacji w dziale realizacje oraz referencje.


Do góry