O firmie


Biuro Inżynierskie Jan J. Wilczak działa od lutego 2008 roku. Podstawowa działalność to nadzór budowlany (nadzór inwestorski) oraz realizacja inwestycji. Usługi oferowane przez firmę to przede wszystkim pełnienie roli inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy.

Firma posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju inwestycji, m.in. budowy i modernizacji obiektów oświatowych, budynków biurowych, budynków magazynowych, a także domów jednorodzinnych.

Obszar działania firmy: Warszawa i województwo mazowieckie.


Misja Firmy

"Dbałość o interesy Inwestora, przy zachowaniu prawa Wykonawcy do godziwej zapłaty"

Założyciel

Jan Janusz Wilczak - mgr inż. budownictwa lądowego, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane nr 179/82/WBPP), posiadający ponad 30-letnie doświadczenie w budownictwie. Ukończył także roczne podyplomowe studia na kierunku Zarządzanie i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB).

Więcej informacji w dziale doświadczenie.